อื่นๆ
เส้นโฟมอุดร่อง

เส้นโฟมอุดร่อง

เส้นโฟมอุดร่องสำหรับปรับระดับความลึกก่อนใช้วัสดุอุดรอยต่อประเภทอื่น