หยุดการรั่วซึมทุกพื้นที่

หลังคา (กระเบื้องแตกร้าวมีน้ำรั่วซึม)

advice sec006 l

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการทำงาน

ดาดฟ้า (มีน้ำขังทำให้เกิดการรั่วซึม)

advice sec006 r

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการทำงาน

ห้องน้ำ(ทำกันซึมในห้องน้ำก่อนปูกระเบื้อง)

advice sec006 l

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการทำงาน

ชั้นใต้ดิน (ป้องกันน้ำซึมเข้าทางใต้ดิน)

advice sec006 r

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการทำงาน

สระว่ายน้ำ (เกิดปัญหารั่วซึม)

advice sec006 l

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการทำงาน

แท็งค์ - อ่างเก็บน้ำ (แตกร้าวและรั่วซึม)

advice sec006 r

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และการทำงาน